Cảm ơn

Thời gian

Biết nhìn

Biết nói

Tài nguyên

Biết bay

Biết nghĩ

Từ điển Anh - Việt

Nhap tu can tra:

Biết thương

Biết viết

""

Biết yêu

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Biết chơi

Biết Sống

Biết đọc

Biết nhìn

Biết xem

Biết nhớ

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Biết uống

  Hẹn gặp lại

  Click vào bông hoa để về đầu trang

  Bảng đăng ký cơ quan An toànTT trường học 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Cảnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:48' 27-02-2013
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 61
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Sơn Bình, ngày tháng năm 2013

  BẢN ĐĂNG KÝ
  Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn
  “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2013


  Kính gửi:
  - Chủ tịch UBND xã Sơn Bình
  - Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã.

  Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về  "An toàn về an ninh trật tự".
  Thực hiện công văn số 3766/UBND ngày 9/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA và Hướng dẫn số 503/HD-PV28 ngày 18/12/2012 của Công an tỉnh Khánh Hòa về đăng ký, đề nghị xét duyệt đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toan về ANTT”.
  Trường Tiểu học Sơn Bình xin đăng ký xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2013 với các nội dung cụ như sau:
  1. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng), người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.
  2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp.
  3. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật nhà nước; cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.
  4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
  5. Có 70% cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”.
  Trên đây là bản đăng ký xây dựng cơ quan, doanh nhiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2013 của Trường Tiểu học Sơn Bình. Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của UBND xã và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Huyện để cơ quan, doanh nhiệp làm tốt công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT.


  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  -Như trên;
  -Lưu: VT.
   
  Gửi ý kiến